Izpeljava programa

V vrtcu izpeljavo programov koordinira vodstvo vrtca oziroma vzgojiteljice, ki se povezujejo s področnimi koordinatorji ali lokalnimi službami, zadolženimi za šport, strokovno usposobljenimi zunanjimi sodelavci ter upravljavci bazenov. V šoli naj vodstvo šole program uvrsti v letni delovni načrt, izpeljavo in koordinacijo programa pa naj prevzamejo športni pedagogi, ki naj sodelujejo s področnimi koordinatorji.

Za pomoč pri izvedbi in organizaciji vsebin programa »Naučimo se plavati« so zadolženi področni koordinatorji, ki delujejo na svojem območju.

Področni koordinator za program »Naučimo se plavati« opravlja naslednje naloge:

  • spodbuja izvajanje programa na lokalni in področni ravni (od temeljne ravni: v vrtcih, šolah, lokalnih skupnostih),
  • načrtuje izvajanje programa na področni ravni,
  • skrbi za povezovanje in usklajevanje med lokalno skupnostjo in izvajalci,
  • išče ustrezne bazene in usklajuje najboljšo izkoriščenost objektov,
  • usklajuje sodelovanje med upravljavci bazenov in izvajalci,
  • ponuja izvajalcem strokovno usposobljen kader,
  • zbira, obdeluje in analizira podatke o vključenosti otrok v program in o doseženem znanju plavanja,
  • skrbi za izmenjavo informacij med Zavodom za šport RS Planica in izvajalci.

Morda vas zanima