Interesni programi ŠOM

Interesni programi športa otrok in mladine

V Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v RS so interesni programi športa otrok in mladine del športne vzgoje, ki poteka zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Na državni ravni lahko šole, društva ali zasebniki ponujajo programe Zlati sončekKrpanNaučimo se plavatiŠolska športna tekmovanja in prireditve ter Hura, prosti čas. 

Z njimi uresničujemo različne cilje interesne športne vzgoje, kot so razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, spoštovanje fair playa, spodbujanja, medsebojnega sodelovanja …

Njihova značilnost so široka ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim stopnjam in zanimiva organizacija.

Odgovorne in kontaktne osebe

Vodja LPŠ

Gašper Plestenjak
T: 040 242 900
E: gasper.plestenjak@sport.si

Zlati sonček - Krpan - Hura, prosti čas

Mateja Reberšak Cizelj
T: 01 43 42 391
E: mateja.rebersak@sport.si

IT podpora - Spletna stran Šport mladih

Naučimo se plavati

Šolska športna tekmovanja

Marjana Špilek
M: 051 339 497
E: bostjan.vintar@sport.si

Morda vas zanima