Analiza

Analiza programa Krpan

Preglednica 1: Število podeljenih medalj v letih izvajanja programa.

Morda vas zanima