Razpisi in natečaji

JAVNI NATEČAJ – Spodbudimo gibanje med mladimi

Zavod za šport RS Planica objavlja odprti, dvostopenjski (dvodelni) JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«, katerega namen je spodbuditi mlade k raziskovanju inovativne idejne zasnove, kako z izrabo potenciala IKT spodbuditi gibalno aktivnost v populaciji učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov (uporabnikov IKT).

Predmet javnega natečaja je izbor najboljše inovativne idejne zasnove, kako z uporabo IKT spodbuditi gibalno aktivnost med mladimi.

Predlog inovativne idejne zasnove uporabe potencialov informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT-mobilne naprave, telefoni, ure, tablice, itd.), za dvig gibalne aktivnosti med mladimi, naj vsebuje spodaj navedene smernice:
• uporaba IKT za spodbujanje gibanja,• povezava IKT in netehnoloških rešitev (povezati digitalno in analogno),
• uporaba spletnih omrežij za ozaveščanje o pomenu gibalne aktivnosti,
• gibalna aktivnosti v povezavi z trajnostno mobilnostjo,
• uporabniška vrednost idejne rešitve z namenom motivacije uporabnika,
• poudarek na uporabniški izkušnji: preprostost uporabniškega vmesnika in atraktivne interakcije, identifikacija in vključevanje ciljnih skupin uporabnikov v načrtovanje rešitve,
• trenutni in dolgoročni učinki inovativne idejne zasnove med mladimi (trajnostni učinek),
• učinkovit pristop komuniciranja in širjenja idejne zasnove med mladimi.

Naročnik bo na javnem natečaju (prvi del) upošteval prijavo, ki bo prispela do roka za oddajo 13. 12. 2021 do 12:00, na naslov: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Na kuverti napišite »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«. Lahko se pošlje tudi sken na elektronski naslov bostjan.vintar.si.

Naročnik bo na javnem natečaju (drugi del)  upošteval prijavo, ki bo prispela do roka za oddajo 14. 2. 2022, do 12:00, na naslov: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Na kuverti napišite »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«. Lahko se pošlje tudi sken na elektronski naslov bostjan.vintar.si.

Natečajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natečajno dokumentacijo po njeni predložitvi pod pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natečajne dokumentacije pred skrajnim rokom oddaje.

DOKUMENTACIJA je dostopna v spodnjih prilogah.

Morda vas zanima