Analiza

Analiza programa Zlati sonček

Preglednica 1: Število podeljenih medalj v letih izvajanja programa.

V šolskem letu 2012/13 je bil ukinjen A program (vrtec), ker se je za vrtce pripravil nov program Mali sonček. Temu primerno je število vključenih otrok za eno generacijo manjše.

Morda vas zanima