Vsebina in priznanja

Vsebine in priznanja v športnem programu Krpan

V 4. razredu učenci opravijo naslednje naloge:

 • dva izleta;
 • naskok v oporo čepno na gimnastično orodje;
 • odrivanje v stojo na lahteh ali premet v stran;
 • dve spretnostni nalogi z žogo;
 • tek 6 minut zdržema v pogovornem tempu;
 • teorija.

Učenci-ke 4. razreda, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo bronasto diplomo. Če učenec 4. razreda ni opravil vseh nalog za bronasto medaljo, dobi pisno priznanje – diplomo za sodelovanje v programu, neopravljene naloge pa lahko opravi v naslednjem razredu in si tako pridobi bronasto medaljo. Hkrati se lahko poteguje še za srebrno medaljo, vendar mora najprej opraviti naloge za bronasto priznanje. Če bronaste medalje tudi v tem razredu ni osvojil, se zanjo lahko poteguje tudi še v 6. razredu.

V 5. razredu učenci opravijo naslednje naloge:

 • dva izleta;
 • preskakovanje kratke kolebnice;
 • plezanje po žrdi;
 • dve spretnostni nalogi z žogo;
 • plavanje 35 m;
 • teorija.

Če učenec kakšne naloge ne more opraviti, jo lahko nadomesti z eno od naslednjih nalog: kotalkanje ali drsanje ali rolanje, smučanje, spretnostna naloga s kolesom.

Učenci-ka 5. razreda se potegujejo za srebrno diplomo. Če učenec-ka 5. razreda ne more opraviti vseh nalog za srebrno medaljo, jih lahko nadomesti z dopolnilnimi nalogami. Če tudi z dopolnilnimi nalogami ne opravi uspešno predpisanih nalog, dobi pisno priznanje – diplomo za sodelovanje v programu, srebrno medaljo pa si lahko pridobi v naslednjem razredu.

V 6. razredu učenci opravijo naslednje naloge:

 • dva izleta;
 • raznožka čez gimnastično orodje in vzmik na doramenskem drogu;
 • poskočna polka;
 • tek 10 minut zdržema v pogovornem tempu;
 • plavanje 50 m;
 • teorija.

Če učenec kakšne naloge ne more opraviti, jo lahko nadomesti z eno od naslednjih nalog: kotalkanje ali drsanje ali rolanje, igra z žogo (dejaven član razredne reprezentance), smučanje.

Učenci-ke 6. razreda, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo medaljo KRPAN. Če učenec-ka 6. razreda ne more opraviti vseh nalog za medaljo, lahko to opravi z dopolnilnimi nalogami.

Ob vključitvi v program dobi vsak učenec-ka svojo knjižico, ki ga (jo) spremlja v treh letih. V knjižico se beležijo uspešno opravljene naloge.

Morda vas zanima

Dostop do spletnih aplikacij