Izpeljava programa

Športni program Zlati sonček traja tri leta in poteka na treh ravneh. Vsebinsko se skozi te tri ravni prepleta rdeča nit, tako da se vse tri ravni smiselno povezujejo in dopolnjujejo.

Program se izvaja v prvem triletju.

Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo otroci nalepko. Upoštevamo tudi, če se otroci vključijo v vadbo v društvih ali pa vadijo s starši in tako uspešno opravijo posamezne naloge, za katere mogoče izvajalec ne organizira vadbe.

Podeljevanje priznanj:

  1. razred – bronasta medalja Zlati sonček,
  2. razred – srebrna medalja Zlati sonček,
  3. razred – zlata medalja Zlati sonček.

Če otroku ne uspe opraviti predpisanega števila nalog, prejme priznanje za sodelovanje v programu.

Morda vas zanima