Izpeljava programa

Športni program Zlati sonček traja tri leta in poteka na treh ravneh. Vsebinsko se skozi te tri ravni prepleta rdeča nit, tako da se vse tri ravni smiselno povezujejo in dopolnjujejo.

Program (B, C in D) se izvaja v prvem triletju.

Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo otroci nalepko. Upoštevamo tudi, če se otroci vključijo v vadbo v društvih ali pa vadijo s starši in tako uspešno opravijo posamezne naloge, za katere mogoče vrtec ne organizira vadbe.

V prvem razredu osnovne šole poteka B program, v drugem C in v tretjem razredu D program.
Vrstni red podeljevanja priznanj:

  • Program B – 1. razred – MALA ZLATA DIPLOMA
  • Program C – 2. razred – VELIKA MODRA DIPLOMA
  • Program D – 3. razred – VELIKA ZLATA MEDALJA

Morda vas zanima