Pravilniki

Pravilnik sodelovanja v športnem programu Mali sonček

1. člen

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Vsebuje 4 stopnje:

  • Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta);
  • Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta);
  • Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta);
  • Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).

2. člen

Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček:

  • Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne športne pripomočke.
  • Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
  • Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa.
  • Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.
  • Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju vsebin gibanja/športa predšolskim otrokom.

3. člen

Pri udejanjanju gibalnega/športnega programa Mali sonček sodelujeta Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za šolstvo in šport. Nad programsko zasnovo bedi poseben odbor, pri Zavodu za šport RS Planica.

4. člen

Na državni  ravni skrbi za organizacijsko izvedbo programa Zavod za šport RS Planica, na lokalni ravni pa skrbijo za organizacijo in izvedbo odgovorni za šport v občinah.

5. člen

Gibalni/športni program Mali sonček neposredno izvajajo vrtci, športna društva, klubi in zasebniki, ki organizirajo gibalne/športne programe za predšolske otroke. Program lahko izvajajo le izobraženi oziroma usposobljeni strokovni delavci (vzgojitelji, učitelji športne vzgoje, strokovni delavci z usposobljenostjo za temeljno športno vzgojo od 0 do 6 let in drugi strokovni delavci v športu, ki so si pridobili ustrezno usposobljenost za delo v predšolskem obdobju).

6. člen

Vrtci in drugi izvajalci gibalnega/športnega programa Mali sonček dobijo vse informacije in gradiva pri odgovornih za šport v občinah. Če se občina ne vključi v program, se lahko obrnejo neposredno na Zavod za šport RS Planica.

7. člen

Mali sonček – modri vsebuje 8 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.

8. člen

Mali sonček – zeleni vsebuje 8 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.

9. člen

Mali sonček – oranžni vsebuje 8 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.

10. člen

Mali sonček – rumeni vsebuje 11 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo opraviti vsaj 7 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.

11. člen

Poglavji Gibalni/športni program Mali sonček in Opis nalog sta sestavna dela tega pravilnika.

12. člen

Gibalni/športni program Mali sonček je sestavljen iz 4 stopenj, ki se nadgrajujejo, zato je zaželeno, da izvajalci predelajo celoten program.

13. člen

Vsak otrok ima posebno knjižico, kamor neposredni izvajalci programa zapisujejo oziroma potrjujejo opravljene naloge. Vsak otrok ima samo eno knjižico, naloge pa lahko opravlja pri različnih izvajalcih.

Knjižice, nalepke za vsako opravljeno nalogo, športne pripomočke (npr. žoge) in diplome za uspešno zaključeno stopnjo programa naj otroci dobijo brezplačno. Stroške naj bi krile lokalne skupnosti iz sredstev letnega programa športa za šport otrok in mladine ali pa jih izvajalci zagotovijo iz drugih virov (sponzorji, donatorji, lastni viri).

14. člen

Bistvo gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki poteka čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Pomembno je, da se neposredni izvajalci zavedajo, da morajo pozornost posvečati kontinuirani vadbi, ki mora potekati v igrivem in zabavnem vzdušju, četudi bi nekateri otroci naloge zmogli že v prvih poskusih. Preverjanje predpisanih gibalnih/športnih nalog ter kasneje podelitev nagrad in priznanj naj bo le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe.

15. člen

Neposredni izvajalci, ki program Mali sonček sprejmejo v svoj letni delovni načrt, so dolžni upoštevati pravilnik in smernice, ki jih je izdelala skupina strokovnjakov.

16. člen

Knjižice potrdijo vzgojiteljice oz. ustrezno izobražen kader, ki izvaja program. Seznam vključenih otrok, ki so sodelovali v programu, se zapiše v za to pripravljeno računalniško aplikacijo.  Podelitev nagrad in priznanj otrokom naj bo čim bolj slovesna.

Morda vas zanima