Merila

Tabela 1: Merila za ocenjevanje znanja plavanja

Preglednica 1: Razlaga osnovnih pojmov

Preglednica 2: Opis nalog pri prikazu plavalnih tehnik

Preglednica 3: Napake plavalnih tehnik

Morda vas zanima

Dostop do spletnih aplikacij