Sodelovanje v programu

 1. točka

Posodobljen program Zlati sonček je namenjen otrokom od šestega do devetega leta starosti (1.–3. razred).

 1. točka

Namen Športnega programa Zlati sonček je vsebinsko obogatiti gibalno/športno dejavnost otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter redni tedenski gibalni/športni dejavnosti dodati še večjo širino. Pomembno je, da se prek programa izvajajo vse predvaje (veliko jih je zajetih v e-priročniku, zaželeno pa je, da jih izvajalci programa nadgradijo tudi s svojimi izvirnimi vajami glede na znanje in sposobnosti otrok) in da se otroci čim bolj urijo v njih. Končna izvedba predvidenih nalog je samo pika na i celoletnemu dobremu delu na gibalnem/športnem področju, zato naj otroci ne bi imeli težav z dosego končnega gibalnega/športnega znanja.

 1. točka

Športni program Zlati sonček je opredeljen v Zakonu o športu in Nacionalnem programu kot strateški cilj, ki nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega načina življenja.

 1. točka

Za organizacijsko izvedbo programa na državni ravni skrbi Zavod za šport RS Planica, izvajalci programa pa vse potrebno gradivo in dodatne informacije prejmejo na sedežih področnih centrov.

 1. točka

Športni program izvajajo osnovne šole v času podaljšanega bivanja, delno lahko tudi v sklopu rednega kurikula šport, športna društva in zasebniki – vsi, ki ponujajo gibalne/športne dejavnosti za to starostno skupino.

 1. točka

Ob vključitvi v program otrok prejme knjižico, v kateri so zapisane vse naloge. Posamezno uspešno opravljeno nalogo potrdi izvajalec programa, otrok pa si v prostor, ki je temu namenjen, nalepi nalepko Zlatega sončka.

 1. točka

Program v prvem razredu obsega deset nalog, od katerih so določene štiri, ki jih mora otrok obvezno opraviti. Od preostalih šestih nalog otrok opravi še dve nalogi po izbiri. Če otrok opravi predpisano število nalog (skupaj šest nalog), ob koncu šolskega leta prejme bronasto medaljo Zlatega sončka.

Če otroku ne uspe opraviti predpisanega števila nalog, prejme priznanje za sodelovanje v programu.

 1. točka

Program v drugem razredu obsega devet nalog, od katerih so določene štiri, ki jih mora otrok obvezno opraviti. Od preostalih petih nalog otrok opravi še dve nalogi po izbiri. Če otrok opravi predpisano število nalog (skupaj šest nalog), ob koncu šolskega leta prejme srebrno medaljo Zlatega sončka.

Če otroku ne uspe opraviti predpisanega števila nalog, prejme priznanje za sodelovanje v programu.

 1. točka

Program v tretjem razredu obsega deset nalog, od katerih so določene štiri, ki jih mora otrok obvezno opraviti. Od preostalih šestih nalog otrok opravi še dve nalogi po izbiri. Če otrok opravi predpisano število nalog (skupaj šest nalog), ob koncu šolskega leta prejme zlato medaljo Zlatega sončka.

Če otroku ne uspe opraviti predpisanega števila nalog, prejme priznanje za sodelovanje v programu.

 1. točka

Čeprav je za dosego končnega priznanja – medalje že dovolj opravljenih skupaj šest nalog, je zaželeno, da izvajalci programa otrokom ponudijo možnost seznanitve s čim večjim številom gibalnih nalog (tudi smučarski tek, alpsko smučanje; torej naloge, ki so organizacijsko nekoliko zahtevnejše, naj ne izpadejo iz programa).

 1. točka

Izvajanje programa je celoletni proces na gibalnem/športnem področju, zato ob koncu neuspešnih otrok ne bi smelo biti. Pomemben je proces, ne pa samo opravljanje predpisanih nalog za priznanja. Izvajalci programa naj zato največ pozornosti namenijo igri in vadbi v predpisanih dejavnostih, čeprav bi morda otroci naloge zmogli opraviti že v prvih poskusih.

 1. točka

Neposredni izvajalci, ki bodo program Zlati sonček sprejeli v svoj delovni program, so dolžni upoštevati Pravila sodelovanja v športnem programu in vse druge smernice, ki jih je izdelala skupina strokovnjakov.

 1. točka

Prijava v program – število vključenih otrok v program, naročila potrebnih gradiv (knjižice za otroke, priznanja …) za izvajanje programa in končna poročila se vnašajo v spletno aplikacijo e-šport (uporabniško ime in geslo izvajalec prejme na Zavodu za šport RS Planica). Gradivo izvajalci prevzamejo na sedežih področnih centrov (za tekoče šolsko leto so stiki navedeni v publikaciji Informator, ki izide v mesecu avgustu) v začetku meseca junija. Podelitev priznanj naj izvajalci pripravijo kar najslovesneje.

 1. točka

Otroci, ki so v prvi razred vpisani v šolskem letu 2022/2023 ali pozneje, opravljajo naloge novega, prenovljenega programa Zlati sonček.

Morda vas zanima