Financiranje

Za program Naučimo se plavati je mogoče pridobiti sredstva Zavoda za šport RS Planica, lokalnih skupnosti, staršev, donatorjev in sponzorjev. Sredstva, ki jih prispeva Zavod za šport RS Planica, so opredeljena z merili in predstavljajo približno devetdesetodstotni delež pri petnajsturnih tečajih za neplavalce in pri njihovem preverjanju ter dvajsetodstotni delež v deseturnih plavalnih tečajih. Druga potrebna finančna sredstva prispevajo predvsem lokalne skupnosti in starši. Zaželeno je, da del prispevajo tudi donatorji in sponzorji. Za množično vključevanje otrok in za uspešnost programa izvajalcem priporočamo, da zagotovijo sredstva za brezplačno vključevanje otrok v program.

Priporočilo!

Podpisano in žigosano poročilo z zahtevkom za sofinanciranje in kopije računov pošljite skenirane v predogled na  nsp@sport.si. Veliko lažje je uskladiti priponko eRačuna (poročilo z zahtevkom za sofinanciranje je podlaga za eRačun), pred izdajo eRačuna. Priponka vam bo v pdf. obliki vrnjena po elektronski pošti skupaj z vsemi potrebnimi podatki, ki jih potrebujete za izstavitev eRačuna.

V kolikor potrebujete kakršne koli informacije pokličite 051 339 497 ali pošljite na nsp@sport.si.

eRačun, ki nam bo izstavljen za sofinanciranje izvedbe vsebin programa NSP mora vsebovati v pdf. priponki:

 1. v celoti izpolnjen obrazec »Poročilo z zahtevkom za sofinanciranje« iz spletne aplikacije NSPna spletni strani Šport mladih, z ustreznimi žigi in podpisi (ni potrebno pridobiti žiga področnega centra),
 2. kopijo računa upravljavca bazena (iz računa mora biti razvidno število udeležencev in število obiskov oziroma ur). V kolikor je strošek uporabe bazena nižji od zahtevka za sofinanciranje, je potrebno priložiti tudi račun za prevoz in/ali račun za stroške strokovnega kadra.

Rok za oddajo eRačuna, za sofinanciranje vsebin programa NSP je predvidoma 30 dni po opravljeni dejavnosti. Za plavalne dejavnosti, ki so:

 • izpeljane od 1.9.2022 do konca decembra 2022, morate poročilo z zahtevkom poslati do 15. januarja 2023,
 • izpeljane od 1.1.2023 do konca junija 2023, morate poročilo z zahtevkom poslati do 15. julija 2023.

Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje:

 1. Deseturne plavalne tečaje sofinanciramo ali v vrtcih ali v prvih razredih osnovne šole. Kraj izvedbe tečaja določijo vrtci in šole v dogovoru z lokalno skupnostjo.
 2. V okviru izvedenih plavalnih tečajev je potreben napredek v znanju posameznega udeleženca za najmanj eno oceno po znanih merilih.
 3. Šole, ki ne bodo izvedle preverjanja oziroma ne bodo poslale podatkov o znanju plavanja šestošolcev, niso upravičene do sredstev za sofinanciranje 15-urnih plavalnih tečajev.

Višina sofinanciranja:

  1. Deseturni plavalni tečaj za vrtce, ki so vključeni v program Mali sonček ali prve razrede osnovnih šol, ki so vključeni v program »Zlati sonček«
   Višina sofinanciranja:
   – 5,00 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega  tečaja od bazena oddaljen do 10 kilometrov,
   – 15,00 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 kilometrov.
  2. Preverjanje znanja plavanja za šesti razred
   Višina sofinanciranja:
   – 3,50 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega  tečaja od bazena oddaljen do 10 kilometrov,
   – 4,20 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 kilometrov.
  3. Petnajsturni plavalni tečajiza neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju osnovne šole ter za srednješolce
   Višina sofinanciranja:
   – 40,10 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen do 10 kilometrov,
   – 60,10 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 kilometrov.
  4.  

   Višina navedenega sofinanciranja velja do konca šolskega leta 2022/23 oziroma do preklica zaradi porabe predvidenih sredstev namenjenih za program NSP.

   Nadomestni tečaji!

   V kolikor v šolskem letu 2019/20 ali 2020/21, zaradi razglašene epidemije COVID-19, v 6. razredu OŠ ni bilo izvedeno preverjanje znanja plavanja, se v šolskem letu 2022/23 lahko izvede in izjemoma uveljavlja sofinanciranje stroškov preverjanje znanja plavanja tudi v 8. oz. 9. razredu. V kolikor v šolskem letu 2019/20 ali 2020/21, zaradi razglašene epidemije COVID-19, v 1. razredu OŠ ni bil izveden 10-urni plavalni tečaj, se v šolskem letu 2022/23 lahko izvede in izjemoma uveljavlja sofinanciranje stroškov izvedbe 10 urnega plavalnega tečaja tudi v 3. oz. 4. razredu OŠ. V kolikor potrebujete kakršne koli informacije, pokličite Marjano Špilek na tel.: 051 339 497.

Morda vas zanima