Informator

Informator 2023/24 Šport mladih

Uradni razpisi programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine za šolsko leto 2023/24

  • Mali sonček

  • Zlati Sonček

  • Krpan

  • Naučimo se plavati

  • Zdrav življenjski slog

  • Hura, prosti čas

  • Šolska športna tekmovanja in prireditve

Morda vas zanima