domov
kontakti
kazalo

 
Podelitev priznanj Najbolj športna šola in vrtec 2020/21
29.09.2021

V torek, 28. septembra, smo v Planici podelili priznanja najbolj športnim vrtcem, osnovnim šolam in srednjim šolam v šolskem letu 2020/21. Podelili smo tudi štiri posebne zahvale za dolgoletno delo na področju Športa mladih.
 


Tudi v lanskem napornem letu se je slovenski vzgojno-izobraževalni sistem izkazal, da ima šport v njem posebno mesto. Vrtci in šole so na različne načine spodbujali otroke in mladino, da se ukvarjajo s športom, večina njih pa posebno mesto namenja tudi programom Športa mladih.

V Planici smo v sproščenem vzdušju podelili priznanja šolam, ki so se trudile naše programe, kljub težkim organizacijskim pogojem izpeljati v celoti. V lanskem šolskem letu smo poleg programov, ki jih je bilo mogoče izvajati, pripravili še posebne Športne izzive, ki so jih športni pedagogi zelo dobro sprejeli.

V kategoriji najbolj športni vrtec smo podelili osem priznanj, za najbolj športno šolo deset priznanj, dve priznanji za najbolj športno srednjo šolo ter eno priznanje za najbolj športno šolo s prilagojenim programom.

Podelili smo tudi štiri priznanja posameznikom, ki so in še vedno v svojem poklicnem življenju namenjajo posebno pozornost športu otrok in mladine ter s tem vsak na svojem področju prispevali k njegovemu razvoju. Priznanja za dolgoletno delo so prejeli Urška Marinko, Gojko Zalokar, Ivan Gerjevič ter Primož Kračun.

NAGRAJENI VRTCI IN ŠOLE
VRTCI
OŠ Braslovče, OE Vrtec Braslovče
Otroški vrtec Metlika
Vrtec Jelka
Vrtec Ljutomer
Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana
Vrtec pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Zasebni vrtec Metulj
Zasebni vrtec Malina

OSNOVNE ŠOLE
Osnovna šola 2 Murska Sobota
OŠ Brežice
OŠ Cvetka Golarja
OŠ Dobrova
OŠ Draga Bajca Vipava
OŠ Hruševec Šentjur
OŠ Ivana Groharja
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
OŠ Kajetana Koviča Poljčane
OŠ Škofljica

OSNOVNE ŠOLE s PP
OŠ Brežice

SREDNJE ŠOLE
I. Gimnazija v Celju
Gimnazija Jesenice

Obrazložitve posebnih prizanj

Ivan Gerjevič
Dolgoletni vodja Področnega centra Posavje je vestno in zanesljivo organiziral Šolska športna tekmovanja na področnem nivoju in skrbel, da so se Posavske šole vsako leto udeleževale Šolskega pokljuškega maratona. Da ima posebno skrb do programov Športa otrok in mladine je pokazal tudi z izbiro in uvajanjem svojega naslednika, kateremu je postavil lestvico vodenja programov zelo visoko. Za njegov doprinos k razvoju in izvedbi programov se mu iskreno zahvaljujemo.

Gojko Zalokar
Skriti mož atletskih tekmovanj, ki je skrbel da so bila tekmovanja točno odmerjena in da so bili atletski rezultati primerljivi tudi v svetovnem merilu. S svojo neposrednostjo, je s konstruktivno kritiko vedno sodeloval v pogledih na razvoj Športa otrok in mladine. Njegova naklonjenost športu otrok je najbolj izražena na največji množični prireditvi pri nas – Ljubljanskem maratonu, kjer je prav po njegovi zaslugi celoten dan dvodnevne prireditve namenjen tekom šolske mladine. Za njegov doprinos k razvoju in izvedbi programov se mu iskreno zahvaljujemo.

Urška Marinko
Več, kot desetletje je skrbela za nemoteno in tekočo izvedbo plesnih tekmovanj, ki so se po njeni zaslugi razširile v vse šole širom Slovenije. Šolski plesni festival je pod njenim vodstvom zrasel v enega izmed najbolj množičnih tekmovanj pod okriljem Šolskih športnih tekmovanj. Za njen doprinos k razvoju in izvedbi Šolskega plesnega festivala se ji iskreno zahvaljujemo.

Primož Kračun
Kot nogometaš je koordiniral srednješolska tekmovanja v alpskem smučanju in deskanju, kar kaže na njegov odnos do Športa mladih in razumevanja namena tekmovanj, ki mladim nudijo možnost tekmovanj v različnih športnih panogah, kar spodbuja široko športno izobrazbo. Primož je s svojo sproščenostjo vedno skrbel, da so tekmovanja potekala tekoče in v pozitivnem ozračju, kar so udeleženci vedno nagradili z veliko udeležbo. Za njegov doprinos k razvoju in izvedbi srednješolskih tekmovanj v alpskem smučanju in deskanju se mu iskreno zahvaljujemo.


avtor: Jernej Peterlin
foto: Šport mladih
Slike