domov
kontakti
kazalo

 
Rok za izdajo eRačunov NSP in ŠŠT
17.12.2019

Obveščamo vas, da je zadnji rok za izdajo eRačunov za sofinanciranje programov NAUČIMO SE PLAVATI in ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA, ki so bili izvedeni od začetka septembra 2019 in do konca decembra, 15. januar 2020.


 
NAUČIMO SE PLAVATI
Zadnji rok za izdajo eRačunov za sofinanciranje plavalnih tečajev v programu NSP (10 urni, preverjanje, 15 urni), ki so bili izvedeni od začetka septembra 2019 do konca decembra 2019, je 15. januar 2020.

V kolikor športni pedagogi še niso zaprosili in pridobili uporabniških imen in gesel za aplikacijo Šport mladih, naj to storijo čim prej.

Poročilo o izvedenih vsebinah programa NSP je potrebno oddati v spletni aplikaciji Šport mladih.

Podpisano in žigosano poročilo z zahtevkom za sofinanciranje programa NSP ter kopije računov stroškov za katere se uveljavlja sofinanciranje naj še pred oddajo eRačuna pošlje skenirane v predogled na bostjan.vintar@sport.si.

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Zadnji rok za izdajo eRačunov za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj, ki so bila izvedena od začetka septembra 2019 do konca decembra 2019, je 15. januar 2020.

Sofinanciranje se uveljavlja kot do sedaj, z naslednjimi dokazili:
- Podpisan in ožigosana obrazca 3a in 3b - obrazec 3 za šolsko leto 2019/2020 je dostopen na povezavi obrazci Šport mladih
- Kopije računov, s katerimi dokazujejo stroške, povezane z izvedbo tekmovanj,
- Medijsko poročilo ali rezultati tekmovanja

Izvajalci naj pred oddajo e-Računa pošljejo v predogled zgoraj omenjeno dokumentacijo na marjana.spilek@sport.si. Zneski e-računa morajo namreč biti usklajeni s potrjenim prijavnim obrazcem in zahtevkom ter časovno usklajeni z datumom tekmovanja.

Ker pričakujem veliko število zahtevkov vas prosim, da k e-računu pripnete vsa potrebna dokazila ter da ne odlašate do zadnjega dne. Potrjeni bodo le e-računi z vsemi prilogami.

Za dodatne informacije sem vam na voljo tudi po telefonu 01/43 42 397 ali 051 339 497 ali e-pošti sst@sport.si"avtor: Jernej Peterlin
foto: arhiv Šport mladih