domov
kontakti
kazalo

 
Javni razpis Mladi za mlade 2017-2021
16.08.2017

Od petka, 11.8.2017, je v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor izvajalcev projektov "Mladi za mlade 2017-2021". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela na projektu zaposlenih strokovnih delavcev.
 Rok prijave na razpis:
DRUGI ROK: 22. 09. 2017

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.668.584,27 EUR.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:
• javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja,
• javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo,
• javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov,
• študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov.

Vse podrobne informacije so na voljo na spletni strani Zavoda za šport RS Planica - Mladi za mlade 2017-2021>>>

avtor: Jernej Peterlin