domov
kontakti
kazalo

 
 

Zadnja uradna obvestila

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 119. redni seji 26. 1. 2017, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2017, št. 3330-17-064001 z dne 15.12.2016, objavlja Zavod za šport RS Planica

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 12.05.2017

Datum odpiranja vlog: 15.05.2017

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Razpisna dokumentacija in vsi zahtevani obrazci so objavljeni v spodnjih prilogah.
 
Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 119. redni seji 26. 1. 2017, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2017, št. 3330-17-064001 z dne 15.12.2016, objavlja Zavod za šport RS Planica Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018.

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

Rok za oddajo: 05.05.2017

Datum odpiranja vlog: 08.05.2017

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Vsa razpisna dokumentacija in zahtevani obrazci so objavljeni v spodnjih prilogah.
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 2. do 5. novembra 2016. Interesni program ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice.

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2016 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa je 6.720 EUR.

Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do torka, 20. septembra 2016.

Vse podrobnosti v spodaj priloženem dokumentu HPČ 2016 - javni razpis.
 
ZAKLJUČEN!
Objavljen je JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2015-2017 (drugo odpiranje).

Rok prijave na razpis: 20. 5. 2016

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.851.457,20 EUR (po prvem odpiranju je ostalo še nerazdeljenih sredstev 1.431.623,20 EUR)

Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017.

Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vse informacije napovezavi:
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2015-2017 (drugo odpiranje)>>>
 

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2016, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2016 št. 3330-16-064001 z dne 18.12.2015, objavlja Zavod za šport RS Planica javni razpis »sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017«

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 29.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 06.05.2016

Datum odpiranja vlog: 09.05.2016

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Celoten razpis, razpisna dokumentacija in obrazci v spodnjih prilogah.